Provincie Flevoland – Energie

Opdrachtgever:
Provincie Flevoland

Onderwerp:
Energie

Stijl:
Maatwerk Animatie

Het script.

Op het gebied van windenergie heeft onze provincie de koppositie in Nederland. Vanaf 2020 produceren we net zo veel energie, als inwoners en bedrijven in Flevoland verbruiken. Het gaat ons voor de wind, we zijn dan energieneutraal!

Maar wat gebeurt er na 2020?

De Provincie Flevoland wil de koppositie behouden en zorgen dat deze bijdraagt aan de economische groei.

We gaan een stap verder door ook het energieverbruik van vervoer op te nemen in onze ambitie om energieneutraal te zijn. We kijken naar ál het energieverbruik in Flevoland. Dat verbruik kan kleiner worden door energiebesparing, als we bijvoorbeeld met z’n allen elektrisch gaan rijden.

Maar besparing alleen is niet genoeg. Er zal ook meer energie moeten worden opgewekt. Ondernemers gaan investeren in betere windmolens. Bedrijven en burgers kunnen ook hun steentje bijdragen door gezamenlijk zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Met z’n allen maken we zo de Energieagenda 2030.

Deze ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat er meer banen ontstaan in de provincie en dat we ook in 2030 energieneutraal zijn.

Flevoland: Innovatief en ondernemend

Hier de korte call-to-action, nu via een block