Veiligheidsregio Zeeland – Werkveld

Opdrachtgever:
Veiligheidsregio Zeeland

Onderwerp:
Werkveld

Stijl:
Standaard Animatie

Opdracht:
Veiligheidsregio Zeeland zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van de provincie Zeeland. Hoe zij dit precies doen en wie hier bij betrokken zijn, wordt kraakhelder uitgelegd in deze animatie.

De uitvoering.

Zeeland kent risico’s met water, transport en industrie. Veiligheidsregio Zeeland zet zich in voor een veilig verblijf voor de inwoners en bezoekers van de regio. Binnen deze organisatie werken verschillende partijen nauw samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

In deze uitleganimatie wordt uitgelegd wat deze verschillende partijen precies doen en hoe zij met elkaar in verbinding staan. De animatie is ontwikkeld in de huisstijlkleuren van Veiligheidsregio Zeeland. Er is gekozen voor een rustige animatie om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen aan de kijker.