Het script.

Een simpel telefoontje met veel gevolgen: een werknemer die zich ziek meldt. Je moet het registreren, vervanging regelen, kaartje sturen, bedrijfsarts inschakelen en voldoen aan de privacy wet. Veel extra werk bovenop je normale werkzaamheden.

Robidus begeleidt het re-integratieproces van werknemers én verzorgt de verzuimadministratie. Hierbij voeren wij het volledige CASE management uit, waarbij we medisch ondersteund worden door de bedrijfsarts.

Ook zetten we interventies in. Denk hierbij aan mediation of de hulp van een arbeidsdeskundige. Daarnaast zorgen we ervoor dat jouw organisatie voldoet aan alle regels.

Door deze samenwerking kan de werknemer zich volledig focussen op zijn herstel en de leidinggevende kan zich concentreren op het CARE management: het persoonlijk contact met de werknemer.

Robidus is zeer ervaren op het gebied van verzuimbegeleiding. Wat voor de leidinggevende extra werk is, is voor onze casemanagers dagelijkse kost.

Wil je meer weten? Ga naar robidus.nl/verzuim