Main Energie – Jaarnota

Opdrachtgever:
Main Energie

Onderwerp:
Jaarnota

Stijl:
Maatwerk Infographic Animatie

Het script.

De jaarnota geeft een overzicht van de uw energieverbruik en de bijbehorende kosten. Uw termijnbedrag is gebaseerd op een schatting van uw energieverbruik. Jaarlijks wordt de balans opgemaakt en ontvangt u dit overzicht van uw werkelijke energieverbruik en de werkelijke kosten. U moet bijbetalen. Of u krijgt geld terug. De getoonde bedragen zijn exclusief BTW voor bedrijven en inclusief BTW voor consumenten.

De klant- en notagegevens en het betalingskenmerk staan hier. Gebruik dit kenmerk indien u via internetbankieren betaalt. Onder meetgegevens ziet u links uw begin standen, in het midden de eindstanden en rechts uw totale verbruik van gas en elektriciteit. De gemeten hoeveelheid verbruikt gas wordt gecorrigeerd voor de calorische waarde en voor de temperatuur en hoogteligging van uw locatie. Dit heet de correctiefactor gas.

Wij zetten al uw kosten overzichtelijk in één nota. U betaalt aan drie partijen: MAIN Energie, de Overheid en uw Netbeheerder. Aan MAIN Energie betaalt u de kosten voor de gebruikte energie en vaste leveringskosten. Dit is een vast bedrag voor onze dienstverlening en is afhankelijk van het aantal dagen dat u energie heeft afgenomen.

De overheidsheffingen bestaan uit energiebelasting en een opslag duurzame energie. De overheidsheffingen worden verlaagd met de Vermindering Energiebelasting. Dit is afhankelijk van het aantal dagen dat u elektriciteit heeft afgenomen.

De netbeheerkosten worden in rekening gebracht voor uw aansluiting en het transport van energie.

Tenslotte ziet u het totaalbedrag van de nota en een overzicht van de in rekening gebrachte termijnbedragen.

Hier de korte call-to-action, nu via een block