De VVP – Wat is een PDW-er?

Opdrachtgever:
De VVP

Onderwerp:
Wat is een PDW-er?

Stijl:
Maatwerk Infographic

Het script.

Psychodiagnostische werkenden worden ingezet bij het analyseren van psychologische klachten en problemen. De PDW’er maakt gebruik van tests en vragenlijsten en observeert. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een advies vastgesteld.

Een PDW’er is breed inzetbaar in de geestelijke of algemene gezondheidszorg maar ook in het onderwijs en bij werving en selectie.

In elke fase van de diagnostische cyclus vormt de psychodiagnostisch werkende een duo met de psycholoog of orthopedagoog en verricht hij of zij het praktische werk. Een PDW’er kan intakes doen waarin informatie wordt verzameld. Er worden onderzoeksvragen geformuleerd en deze worden vervolgens getoetst met de meest passende onderzoeksmiddelen. Met de uitkomsten van het onderzoek worden voorlopige conclusies getrokken die nodig zijn voor het uiteindelijke advies.

In het adviesgesprek met de cliënt ondersteund de PDW’er de GZ psycholoog bij het bespreken van de onderzoeksbevindingen. In overleg komen alle partijen tot concrete afspraken over de invulling van de vervolgstappen en/of behandeling.

Wilt u meer weten over psychodiagnostisch werkenden? Ga naar www.devvp.nl.

Hier de korte call-to-action, nu via een block