De VVP – De PDW Case

Opdrachtgever:
De VVP

Onderwerp:
De PDW Case

Stijl:
Maatwerk Infographic

Het script.

In Nederland streven we naar betere en goedkopere zorg. Om dit te bereiken is de overheid in 2008 begonnen met de invoering van een nieuw vergoedingssysteem voor de geestelijke gezondheidszorg. In dit DBC-systeem staat vermeld welke beroepen wel en niet vergoed worden door de zorgverzekeraars.

In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat bij de invoering van dit systeem een beroepsgroep vergeten is; de psychodiagnostisch werkende. Deze groep voert psychologisch onderzoek uit bij patiënten en adviseert de psycholoog. Kortom, een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces.

Omdat deze beroepsgroep niet in het systeem staat worden de kosten niet vergoed. Daardoor is deze groep minder aantrekkelijk om in te zetten. Met als gevolg dat honderden PDW-ers hun baan kwijt raken. Anderen worden omgeschoold met dure opleidingen, puur om aan de DBC-eisen te voldoen. Om ontslagen PDW’ers te vervangen worden basispsychologen met minder praktijkervaring ingezet.

Dit leidt tot hogere kosten, terwijl de kwaliteit van zorg bedreigd wordt. Het DBC-systeem was bedoeld om de zorg goedkoper en beter te maken, maar het systeem sluit niet aan op de werkelijkheid. Deze ongezonde situatie wordt door alle betrokkenen erkend, maar actie blijft uit.

Wij vragen de overheid het systeem meer te laten aansluiten op de praktijk én op korte termijn is er een landelijke tussenoplossing nodig om te voorkomen dat patiënten de dupe worden.

Teken voor betere zorg op www.kopzorgminder.nl

Hier de korte call-to-action, nu via een block