Bureau Drechtsteden – Grip op data!

Hier de korte call-to-action, nu via een block

Client:
Bureau Drechtsteden

Subject:
Grip op data!

Style:
Standaard Animatie

Het script.

In Drechtsteden wordt continu gewerkt aan het realiseren van maatschappelijk toegevoegde waarde door het verbeteren van dienstverlening. De maatschappij van vandaag vraagt veel van de organisatie, mede door technologische ontwikkelingen. Het werken met én het gebruiken van data, speelt hier bij een essentiële rol.

Aan de basis van de digitale transformatie ligt het managen van data. Kwalitatieve data verzamelen is belangrijk, maar door het gebruik er van creëer je pas echt waarde. Drechtsteden werkt met een regionale aanpak, hiervoor hebben we kaders en richtlijnen opgesteld. Er zijn processen ingericht, een centraal integratie-team samengesteld en een integratievoorziening opgezet. Hierdoor kunnen we data gecontroleerd laten stromen.

Voor het samenstellen van deze regionale aanpak hebben we een Chief Data Officer benoemd. De CDO werkt nauw samen met onder andere Juridische Zaken welke toetst op rechtmatig gebruik, de Security Officer die controleert of verbindingen correct beveiligd worden en met talloze ICT-teams die de datastromen tot stand brengen. De CDO is eindverantwoordelijk voor de complete aanpak.

Data Management raakt iedereen binnen de organisatie. Het vraagt om betrokkenheid en een culturele omslag. Om dit te bereiken hebben we onder andere duidelijk gemaakt, wie waar verantwoordelijk voor is als je werkt met data.

Het beheren van datastromen voor Basis- en Kernregistraties was nog maar het begin. Nieuwe aandachtsgebieden en technieken brengen continue nieuwe datastromen met zich mee. Om zowel bestaande als nieuwe datastromen te ondersteunen voegen we nu API-Management tooling toe aan de gereedschapskist van het integratie-team.

De landelijke beweging ‘Common Ground’ benadrukt het belang van data management. Transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. Of het nu gaat om delen van data rondom de omgevingswet, de energietransitie of ondermijning.  De integrale aanpak van Drechtsteden sluit hier perfect op aan.

Grip houden op data is essentieel. Drechtsteden is klaar voor de toekomst!

Uitleganimatie laten maken?

Neem contact op voor gratis advies, we komen binnen een uur bij je terug.