Het script.

Buurtbewoners betrekken bij activiteiten in de wijk, iemand met LVB meer inspraak geven in zijn eigen leven of met een dakloze de hulp evalueren. Enkele voorbeelden van uitdagingen waar je als sociaal werker tegen aan kan lopen.

Sociaal Werk Versterkt heeft samen met professionals, tools en methodieken verzameld waarmee je inwoners en cliënten beter kan betrekken bij je werk.

Zo biedt de “Participatie Waaier” tien leuke instrumenten. Denk aan de “Fotoscan” waarmee inwoners hun eigen wijk in beeld brengen en de “Gereedschapskist Praat met Mij” waarmee je sociaal werkers, inwoners en beleidsmakers met elkaar verbindt.

Met de methode “Adviesvangers” haal je binnen je eigen doelgroep ideeën en tips op voor een betere ondersteuning. Denk aan kinderen die met elkaar in gesprek gaan over waar ze tegenaan lopen in de hulpverlening.

Ga voor meer tools en methodieken om inwoners en cliënten te betrekken bij je werk naar sociaalwerkversterkt.nl