Het script.

Provincies, het Rijk en vele partners werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit en de hoeveelheid natuur. Wat we in 2018 bereikt hebben en welke stappen we nog gaan nemen, is in beeld gebracht in de Voortgangsrapportage Natuur.

We zien een groei van 3000 hectare natuur in Nederland. Dit draagt bij aan het doel om in 2027 het natuurnetwerk met 80.000 hectare uit te breiden. Ons natuurbeleid zorgt voor een licht herstel van flora en fauna in natuurgebieden. Toch blijven er uitdagingen op het gebied van de natuurkwaliteit, zowel binnen als buiten de natuurgebieden.

Het rapport geeft ook inzicht in onderwerpen die speelden in 2018, zoals: De extreme droogte, het actieplan weidevogels en kringloop landbouw.

Wilt u meer lezen over deze onderwerpen of wat wij samen met onze partners doen? Lees dan de Voortgangsrapportage Natuur.