VGCt – Beleidsplan 2018

Opdrachtgever:
VGCt

Onderwerp:
Beleidsplan 2018

Stijl:
Infographic Animatie

Het script.

Al meer dan 50 jaar werkt de VGCt aan goede psychologische zorg op basis van een leertheoretische grondslag.

De afgelopen 100 jaar is een grote verscheidenheid van verenigingen ontstaan. Hierdoor is het voor patiënten, verwijzers en inkopers van zorg onoverzichtelijk bij wie zij moeten zijn voor welke behandeling. Ook is het lastig om gezamenlijk invloed uit te oefenen op de GGZ en jeugdhulp. Daarmee doen we onszelf tekort.

Onder de vlag “VGCt” valt een flink aantal methodieken en benaderingen die we inzetten voor onze patiënten. Maar er vallen ook bewezen effectieve behandelmethoden búiten onze vereniging.

Wij stellen voor onze grondslag te verbreden om een vereniging van professionals te vormen voor álle bewezen, effectieve psychologische behandelmethoden… Dit zal leiden tot meer duidelijkheid voor patiënten, verwijzers en inkopers én we vergroten onze invloed op de hele sector.

Natuurlijk doen we dit niet alleen, maar betrekken we onze leden en partners bij dit proces. Hoe denk jij hierover?

Geef vorm aan de toekomst van onze vereniging op vgct.nl/beleidsplan, stuur je reactie en neem deel aan de klankbordgroep.

VGCt, beter worden in je vak.

Hier de korte call-to-action, nu via een block