Brabant Water – In de Natuur

Opdrachtgever:
Brabant Water

Onderwerp:
In de Natuur

Stijl:
Bedrijfsfilm

Het script.

Marianne: “We staan hier in de dragplanten tuin ‘De Immenhof’. Onze tuin grenst aan het gebied van Brabant Water.”

Mark: “Hier staan we in Budel, hier hebben we een aantal nieuwe inrichtingen gemaakt voor het bosgebied.”

Marianne: “BW heeft heel veel gronden en die worden op dit moment ingezaaid met bloemen ten behoeve van de bijen en andere insecten.”

Mark: “In Budel hebben we ervoor gekozen om meer te doen i.s.m. de omgeving. Voor m.n. bestuivende insecten wilden we ook wat doen en daarvoor hebben we advies ingewonnen onder andere bij de Immenhof. We hebben ook gekeken wat boeren in de omgeving doen. Hoe bewuster boeren omgaan met het gebruik van bestrijdingsmiddelen, hoe positiever dat is voor Brabant Water en het winnen van grondwater bijvoorbeeld. Door de omgeving te betrekken bij wat je zelf doet krijg je daar ook wat meer begrip voor, in het kader van de grondwaterbescherming. Andersom denk ik dat het belangrijk is dat je altijd partners zoekt, waarmee je kunt afstemmen hoe je omgaat met je landgebruik. Mensen verbinden en bij elkaar brengen, dat vind ik leuk om te doen.”

Hier de korte call-to-action, nu via een block